Politikerproblem - och en lösning


Som politiker undrar man ibland hur lång tid efter det att man har tagit ett beslut i en fråga själva genomförandet av beslutat ska ta. Att det dröjer eller att man som politiker inte vet att det har skett finns det många olika förklaringar på. De allra flesta förklaringar är korrekta och bygger på missförstånd om tid och möjligheter att genomföra besluten. Ändå undrar man, tro det eller ej, politikern är ett otåligt släkte.


I Finspång har Alliansen med Vänstern troligtvis kommit på en lösning på detta dilemma. Genom att se till att sakerna är genomförda innan beslut fattas så kan man vara säker på att verka handlingskraftig. Det senaste skarpa testet är parkeringen mellan Bergslagshallen och Montören. Sedan en tid tillbaka ligger en alldeles ny, bra och nödvändig parkeringsplats som jag och de de allra flesta av oss är nöjda med. Det luriga här är bara att den inte är beslutad om ännu. Förra veckan hade vi ett kommunstyrelsemöte och då beslutade vi om att detaljplanen för denna byggnation, helt enligt lagar och förordningar, skulle visas i en utställning. Dvs att allmänhet (kommuninvånare) ska kunna informeras om pågående förändringar. 

Jag kan tycka att det är något av en chimär och ett spel när den redan är asfalterad och målad.

Men det är kanske så den nuvarande majoritetskoalitionen tänker lösa dilemmat om verkställighet. Att ta beslut när det redan är genomfört.

0 kommentarer: