Kultur från vägrenen

Förra veckan när jag skulle på ett möte i Norrköping, Marieborg valde jag, som jag gör ibland, att lifta från Finspång. Det är en transportmetod som idag är mindre vanlig och de som plockar upp mig, om de är något äldre, brukar reflektera över att det faktiskt inte är ofta man ser någon som ber om skjuts utmed våra vägar.

Den här gången var det Therese som plockade upp mig från vägrenen. Som vanligt presenterar man sig som främlingar gör, namn och lite trevande beskrivningar av sin person och gärning i livet. Ganska oväntat blev det en intellektuellt angenäm resa. Det visade sig att min chaufför var med i två bokläsningsgrupper och vi pratade om böcker de läst. Det ska jag säga, det är inte var dag man får möjlighet till ett intelligent samtal om litteraturen, Camus och hur huvudpersonen i hans bok Främlingen kan uppfattas.

Förutom att Therese skjutsade mig till min tänkta hållplats i Norrköping så visade hennes berättelse om bokcirklarna att det pågår mycket kulturverksamhet i Finspång. Verksamhet som inte uppmärksammas och som kanske glöms bort och förnekas när det ska satsas på kommunal kulturverksamhet i fastigheten Montören 1. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte börjar från noll. Kulturen är på i Finspång.

0 kommentarer: