Möte om lokal miljöpolitik

Igår hade vi i Finspångs socialdemokratiska förening det tredje mötet sedan oktober där alla varit inbjudna att diskutera lokala skolfrågor och utvecklingen av Finspång. Måndagskvällens möte inleddes av kommunens miljöstrateg Per Strannelid som berättade om de lokala miljöperspektiven och utmaningarna. Vi diskuterade allt från järnvägs och väginvesteringar till försvunna grodor i Lillsjön.

Det var också första gången vi hade ett möte tillsammans med
Miljöpartiet i Finspång. Gårdagens möte gav mersmak och vi kommer arbeta för ett rödgrönt Finspång 2010.

Framför oss ligger ett stort arbete kring miljön och klimatet och det är Finspångs kommun inte ensam aktör. Precis som luftföroreningar inte kan lösas av ett land, det måste allaländer göra tillsammans, så är det regionala samarbetet kring miljöfrågor väldigt viktigt. Det är för stort för att lägga på den enskilda kommunen. På den regionala nivån handlar det för tillfället väldigt mycket om infrastrukturöverenskommelser

Även lokalt handlar det mycket om samverkan och samarbete. Bland annat handlar det om kommunens möjlighet att bistå det lokala näringslivet med arenor för miljödiskussioner, men också att var drivande i arbetet att lyfta fram Finspång som den Energikommun den är genom att exempelvis stödja byggandet av referensanläggningar för industrier, men också i kommunens egen verksamhet. Ett ökat gemensamt arbete kring miljöfrågor kommer också tydliggöra för oss själva och för alla er som inte vet det redan: att Finspång har väldigt många världsföretag i energi- och miljöteknikbranschen.0 kommentarer: