Solidariteten och skatten 2

Målet för 2010 och kommande år är att fortsätta dra ned på kostnader som beror på fel organisering och användning av arbetstider; strukturåtgärder. Vi socialdemokrater i Finspång vill fortsätta jaga kostnader vid upphandling och andra inköp. Vi tror på att samverka med andra kommuner. Vi som bor i Finspång måste använda skattepengarna så att de får bästa långsiktiga effekt.

Bästa långsiktiga effekt är idag att låta bli att hastigt förändra verksamheterna i skola vård och omsorg med kraftiga varsel. Erfarenheterna från 90-talets uppsägningsvåg visar på lokala och nationella effekter på Sverige som helhet. Det är ingen bra användning av skattepengarna att bara tänka på att dra ned för att klara dagens ekonomi. Den kommunala verksamheten är inget företag; den kan aldrig lägga ned produktionen och flytta; den kan inte automatiseras gång på gång eftersom den till största delen handlar om att bilda och vårda människor. Det går dock att spara pengar på att drastiskt försämra kvalitén i exempelvis skolan och vården av äldre. Det går dock inte för sig för oss socialdemokrater.

0 kommentarer: