Observation & Opinion: Moderat taktik hotar den solidariska välfärdsstaten

Observation & Opinion: Moderat taktik hotar den solidariska välfärdsstaten
Per-Åkes analys går rakt på sak. Moderaternas taktik hotar den soldariska välfärdsstaten.

Men jag undrar hur många det är som förstår det innan det är försent (förstår deras allianskamrater ex KD och Centern)? Moderaterna monterar ned den svenska modellen och därmed den svenska (skandinaviska) välfärdsmodellen. Per-Åke och jag har här ett gemensamt uppdrag att försöka förklara detta.

Om välfärdstaten vore ett flygplan skulle vi vara noga med att alla delar höll hög klass. De som äger flygplanet och därmed ansvarar för förflyttandet av människor från den ena platsen till den andra måste utföra service och underhålla planets alla delar.

Det kan väl vara så att välfärdsstaten inte är lika bra kolla på att alla nitar och fogar är av samma höga klass eller får en årlig kontroll av att de fungerar som ett verkligt flygplansbolag. Men den nuvarande regeringen agerar ändå helt annorlunda än de tidigare ägare eftersom man på ett helt medvetet och ganska cyniskt sätt inte bara låter bli att kolla upp att allt funger. Nej, den här moderatregeringen kan liknas vid en flygplansägare som plockar bort nit efter nit, fog efter fog.

Ja det är klart, flygplanet kan flyga ett tag till. Flygplanets funktioner och förmåga är till en början bara marginellt sämre. Men, efter ett tag kommer det inte längre att fungera. Det kommer att haverera och aldrig mer kunna återställas. Naturligtvis kommer det att finns flygplan kvar, men de kommer att vara privata flygplan som bara de med mycket pengar kan äga.

Moderat välfärdspolitik kan till en början se ut som den förbättrar för alla, med lägre underhållskostnader kan de sänka flygpriserna. Men efter ett tag rasar planet och då kommer det att visa sig att den moderata välfärdpolitiken bara är för dem med mycket pengar. Som vanligt.

0 kommentarer: