Årsplanering med (s)-styrelsen

Under lördagen hade vi planeringsdag med styrelsen för Finspångs kommuns socialdemokrater. Där blandades små och stora saker som måste fungera under det kommande året. Styrelsen är ett skönt gäng med både småbarnsföräldrar och pensionärer och det finns en härlig och engagerande arbetslust i gruppen. Högst på dagordningen står vårt program för de närmaste 4 åren samt att få nya medlemmar och andra finspångare att ge stöd åt och engagera sig för en framgångsrik mandatperiod från 2011.

Här är delar av styrelsen (med ordförande Jan-Erik Svenbald i passande röd-grön färgkombination) före planeingsdagens avslutande promenad i "Steg för Livet".

0 kommentarer: