Tillsammans för valfrihet

Valfrihet är ett nyckelord för (S) sedan Tage Erlander grundade hela det tidiga 60-talets välfärdspolitik på det begreppet. Men valfrihet är inte självuppfyllande. Det öppna samhället, sedda och starka individer samt rätt till gemensamt investerade system för utbildning, vård och omsorg är grunden för att  valfrihet ska ha ett verkligt värde.

Viljan att se valfrihet som en självuppfyllande automat för välfärd gör att Alliansen bygger bort det Sverige jag kämpar för. I deras konstruktionsplaner handlar det inte om att bygga en gemensam grund så individer och familjer ska ha riktiga möjligheter. Grunden de bygger är inte gemensam, den riskerar att på allvar rämna samhället i svaga och starka grupper.

Tillsammans är ett socialdemokratiskt nyckelord.Kom ihåg: Tillsammans är inte ett motsatsord till särprägel eller olikhet. (Den som laddat upp och ned med bittorrent vet vad tillsammans har för potential.) Att medvetet bygga ett samhälle med klyftor är däremot ett slöseri med människor.

Vad tycker du att en gemensam valfrihet bygger på för grund?

0 kommentarer: