Våld och alkohol

Det kan vara dags att vi på allvar börja vrida på frågan om kopplingen mellan våld och alkohol. Per-Åke Andersson skriver i sin blogg att det är mycket snack men ingen verkstad, och att det gäller på alla nivåer i samhället. Han har, såvitt jag kan se, rätt.

Det kan vara dags att vi lokalt börja fundera på vad den verkstad vi har tillgång till (politiska beslutsorgan, frivilliga föreningar) kan producera för verktyg för att minska alkoholens negativa effekter på samhälle och enskilda människor.

Frågan är öppen: Vad ska vi jobba med?

1 kommentarer:

Anonym sa...

----