USA: Snart arbetar fler kvinnor än män (även i den betalda arbetssfären))

Snart är det statistiskt säkerställt att det inte längre är korrekt att tala om USA som ett land med hemmafruar. Men det är fortfarande idén om en familjeförsörjare som gäller där och därför behöver hemmamannen introduceras på bredare front. (Läs artikeln i slutet på länken.)

http://www.nytimes.com/2009/02/06/business/06women.html

Jag tror att detta kommer att skapa stora problem i ett land där mannen fortfarande ses som familjeförsörjaren och kvinnan som ansvarig för hemmets ordning och barnfostran. Könsrollerna kanske förändras något, men det är inte av insikt och med målsättningen att nå ett jämställt samhälle. Det beror på att arbetsmarknaden varit så könssegregerad.

En annan effekt av den könssegregerade arbetsmarknaden är att kvinnorna i USA i hög utsträckning jobbar som komplement till mannen. Det vill säga, de har sådan dåligta avlönade deltidsjobb som (M)-regeringen tycker att vi ska förädla och utveckla den Svenska arbetsmarknaden med. Jag har aldrig tyckt att det är en så smart idé. Vore det inte bättre om det satsades betydligt mer på vuxenutbildning som kunde ta hand om en förändrad arbetsmarknad.

Artikeln i NYT är förövrigt en bra beskrivning på hur ett allians-samhälle rasar samman när ekonomin inte går spikrakt uppåt.

0 kommentarer: