Ramlöv kanske skulle ringa till Berge

Den spännande frågan samhällsbetalda resor har fått en spännande utveckling med tanke på vad Söderköpingssidorna varit fulla av i tidningen.

I Finspång handlar det om det folkpartistiska nedläggandet av den transportenhet som klarat ut mycket av de upphandlings- planerings- och styrningsbrister som de drabbats av utifrån. Allt ska ut på upphandling med en rasande fart. Trots att det alla utredningar kring frågan kommer fram till är att upphandlingen måste genomföras med yttersta noggrannhet och att det är brister i beställningen, planeringen och styrningen från andra delar av den kommunala organisationen som har satt transportenheten i knipa.

Då är det intressant att läsa hur Anders Berge reflekterar över turbulensen i Söderköping i sin blogg.

Däremot finns det mycket att lära om hur man utformar och förankrar förutsättningarna för för upphandlingen, dvs. förfrågningsunderlaget. Exempelvis så tror jag många fler skulle förstå och acceptera ett tilldelningsbeslut, även om det går emot ens egna intressen, om man haft en öppen och tydlig dialog med alla berörda och intresserade innan underlaget skickas ut och "tävlingen" är igång.

Det finner jag väldigt klokt. Telefonnumret till Berge kan ansvarig politiker hitta på soderkoping .se

0 kommentarer: