Information fem över tolv

Information fem över tolv

Tänkte på Gustafsson/Rickardssons: "Jag ä inte bitter."

För ett halvår sedan bildade M, Fp, V, C och Kd majoritet eftersom de ville byta politisk organisation mitt under mandatperioden.

I oktober fanns till slut ett förslag från dessa partier där kommunfullmäktige skulle få större betydelse och kommunstyrelsen skulle bli den samlade nämnden för de rullande, vardagliga politiska besluten. På det hela taget en mycket bra idé som sådan och något som mina partikamrater var tilltalade av och faktiskt redan under våren talade om som ett alternativ att se över till 2010. Problemet är, då som nu, att det går alldeles för fort. Att en helt ny politisk organisation och en lika genomgripande förändring i tjänstemannaorganisationen skulle genomföras vid årsskiftet. Under november mötet i fullmäktige tog M, Fp, V, C och Kd majoritetsbeslut om att genomföra denna stora förändring knappt två månader senare, vid årskiftet 08/09.

Igår, efter 3 veckor i den nya politiska och likaledes nya produktionsorganisationen, hade vi den första informationen för de folkvalda och förtroendevalda som ska arbeta tillsammans.
Jag ä inte bitter. Det genomgående budskapet från morgon till eftermiddagen var dock att denna sortens förändringar tar tid och vilken effekt det blir kan ingen veta ännu på flera år. Detta gör att funderingarna över brådskan i det hela dyker upp igen. det finns inga tydliga förtjänster med detta hastiga genomförande, inte för folket i Finspångs kommun i alla fall, inte vad någon kan berätta om.

De två politiker från Götene, som mycket av vår nya politiska organisation efterliknar, var på eftermiddagen mycket klara med att det är tid som behövs. De genomförde sin förändring 2007, men de började arbeta aktivt med den i fullmäktige och partigrupper redan under hösten 2004; och det är har under det senaste året skett förändringar eftersom det de planerat _och kommit överens om_ inte har fungerat riktigt bra. Det har gått fem år och i Götene är de idag där M, Fp, V, C och Kd vill påstå att vi kan vara till hösten. Om det inte är så att det går otroligt mycket snabbare i Finspång hade det ju inte funnits anledning att brådska med organisationsförändringen före nästa mandatperiod.

Jag ä inte bitter. Jag önskar att jag har fel. Tyvärr får man sällan det man önskar sig. Det kan jag vara lite bitter över.

0 kommentarer: