Vem ska tjäna på våra skattepengar?

Anders Löwdin skriver på arvidfalk.se mycket riktigt att vi måste värna de kommunala tillgångarna, alltså de gemensamma tillgångarna, framför gynnandet av enskilda ekonomiska intressen.

Det måste vara bättre att komma till lösningar för hur de kommunala uppdragen att möta medborgarnas behov ska lösa via ett gemensamt ansvarstagande, än att lägga ut det på företag som vill göra vinst på skattepengar och dela ut till de egna aktieägarna. Är det inte bättre om de aktieutdelningarna finns kvar i den gemensamma kassan och kan användas till annat som det alltid saknas resurser för?

Just nu förbereds det återigen för en upphandling av samhällsbetalda resor i Finspångs kommun. Det behöver inte vara en dålig sak. Det behöver föras en ständig diskussion om vad som är de kollektiva, gemenamma, tillgångarna som ska ägas tillsammans av oss alla och vad som kan läggas ut på enskilda att utföra.

Det borde vara väldigt viktigt för de styrande i en kommun att få det bästa ekonomiska reslultatet en upphandling. Det finns etiska, sociala och miljömässiga skäl som kan komma före det rent ekonomiska, men det är ändå det som i de allra flesta fall är drivande.

Men när inte folkpartister och moderater vill att kommunenens egen transportenhet ska kunna vara med i upphandlingen, och lägga de låga bud de kan, så handlar det antagligen om ideologi. det handlar inte om vad som är bra för kommunmedborgarna. Att det handlar om att utestänga den egna verksamheten visar följande uttalande:

Upphandlingen kommer att bygga på att entreprenören är beredd på att ta över vår verksamhet med ett 20-tal anställda och ungefär lika många fordon. Men
beställningscentralen kommer vara kvar i vår regi, berättar Larseric Ramlöv.

Om det istället handlade om att få det bästa och mesta för Finspångs kommuns ansträngda kassa borde transportenheten reformeras och möjligen bolagiseras för att kunna lägga ett anbud.

1 kommentarer:

Simon Wessbo sa...

Tjenare ASH,
kunde inte hålla med mer. I Lkpg är vi ganska trötta på den ständiga upphandling som alliansen driver. Någon måste tycka det är väldigt underhållande med upphandling, för de andra argumenten tryter...