Välj: sänkt skatt eller starka människor

Alliansens arrogans når syrefattig höjd. Hur kunde regeringen försätta tillfället att i högkonjunktur förbereda den väntande arbetskraften på hårdare arbetsmarknadsklimat. Nu när den vikande konjukturen brutit in är det försent att agera, det blir för regeringen att re-agera. Det senare är mycket värre för alla inblandade.

Vid mandatperiodens halvtid var moderaterna och deras röstsvältande medspelare ute och prisade sig själva för sin tid vid makten. Vad de inte berättade var att allt färre har möjlighet att sadla om i livet, eller klara av en omställning under arbetslöshet. Fräckt nog försökte de häromveckan föra fram att de gör en satsning på vuxenutbildningen. Den inställningen visar att de inte tror mycket om oss som röstar.
Det första moderata alliansen gjorde efter valet för två år sedan var att kapa möjligheterna för kommunerna att bedriva vuxenutbildning. Den satsning de talar om nu kommer inte ens att återställa det läge som var före valet, och det fanns förbättringar att önska redan 2006.

Moderaterna säger att allt blir bra nu. Vi sossar håller inte med. Vi tror inte att orättvisor är lösningen på Sveriges problem. Tvärtom. För att klara jobben, välfärden och konkurrenskraften även i framtiden behöver vi investera i människors kraft och mod och strävan efter framgång. Sverige tjänar på rättvisa.

[Införd som insändare i Folkbladet 081121]

0 kommentarer: