Veckans graf

Veckans graf

Surt efter i gruppanslutning på Facebook.

Nu ska jag moralisera.

Facebook pågår just nu en trend där det bildas grupper med följande formel: "Kan den här [lykstolpen/fisken/kebaben/apan/potaitsen/bajamajan/hästrumpan/etc) få fler fans än [Reinfeldt/Sahlin/Ohly/Olofsson/Ägglund/etc]?

Jag gillar inte de där grupperna.

Det är den tråkigt låga nivån av personangrepp som dessutom odlas inom grupperna på diskussionsforumen som gör mig så avog. Om jag som förtroendevald politiker skulle hålla på och ansluta mig till sådana grupper så är det inte mer än rätt att politikerföraktet ökar i samhället.

Håll avstånd.
/Anders

Vellinges motpol - Jag kunde inte vara stoltare

Vi har ett kontinuum i politikersverige. Det handlar om inställningen till värdet av att ta emot flyktingar och invandrare i den egna kommunen.

Polerna är Vellinge och Finspång.

För mig berättar det mycket om de som bor i Finspång. Det är människor som förstår att den egna välfärden också måste gälla den andres välfärd. Just nu deltar vi politiker i diskussionerna vi Östsam med Migrationsverket om att ta emot ungdomar som inte är myndiga och flyr från krigets länder. Inte någonstans hör jag röster som tycker att det är fel att gå med på detta. Jag tror att solidaritetstanken är väl utbredd i Finspång.

Dessutom är det väl så att det som skapar rädsla och motstånd ofta är avstånd och distans. När man inte får möta människor i vardagen skapas avstånd (segregation kan det väl också kallas), då får fördomar och negativa omdömen möjlighet att växa i det utrymme som borde begränsas av närhet.

Denny Lawrot och min partikamrat Chaban Suleiman levererar ledtrådar kring Finspångs position i senaste numret av "Dagens samhälle". Vi har under lång tid haft stort behov av invandring för att säkra både produktion och lokala arbetstillfällen som kombinerats med en allmän attityd till männisors lika värde och att omsorgen därför måste vara lika för alla.

Och precis som Conny Lindgren reagerar i intevju med SR:s P4 reagerar jag också att nyheten om att  flyktingvänliga kommunpolitiker finns i alla varianter mellan ytterligheterna Finspång och Vellinge med ett: Jaha? Står vi ut i denna fråga? Jättepositivt, men lite oväntat. Om vi är mest postiva kan jag nog säga att det är en bra bit kvar till innan taket är nått.

Läs mer
Lokalradion
Folkbladet
Pär Wirtèn/expressen

Konkurrensfördel?

Är det verkligen så? Har det verkligen gått så långt, att en kortare kod till plastkortet är en konkurrensfördel?

Politikerproblem - och en lösning


Som politiker undrar man ibland hur lång tid efter det att man har tagit ett beslut i en fråga själva genomförandet av beslutat ska ta. Att det dröjer eller att man som politiker inte vet att det har skett finns det många olika förklaringar på. De allra flesta förklaringar är korrekta och bygger på missförstånd om tid och möjligheter att genomföra besluten. Ändå undrar man, tro det eller ej, politikern är ett otåligt släkte.


I Finspång har Alliansen med Vänstern troligtvis kommit på en lösning på detta dilemma. Genom att se till att sakerna är genomförda innan beslut fattas så kan man vara säker på att verka handlingskraftig. Det senaste skarpa testet är parkeringen mellan Bergslagshallen och Montören. Sedan en tid tillbaka ligger en alldeles ny, bra och nödvändig parkeringsplats som jag och de de allra flesta av oss är nöjda med. Det luriga här är bara att den inte är beslutad om ännu. Förra veckan hade vi ett kommunstyrelsemöte och då beslutade vi om att detaljplanen för denna byggnation, helt enligt lagar och förordningar, skulle visas i en utställning. Dvs att allmänhet (kommuninvånare) ska kunna informeras om pågående förändringar. 

Jag kan tycka att det är något av en chimär och ett spel när den redan är asfalterad och målad.

Men det är kanske så den nuvarande majoritetskoalitionen tänker lösa dilemmat om verkställighet. Att ta beslut när det redan är genomfört.

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Jaaaaaaaa! 141 fler fabulous people i det fantastiska Finspång under det senaste året.


En politisk inriktning och ett arbete som pågått de senaste mandatperioderna börjar bära frukt. Fina nya landmärken som Arena Grosvad som badhus med modern friidrottsanläggning och en utveckling av Finspångs centrum där det nya "torget" blivit en ny mötesplats. Det arbetet ska vi naturligtvis fortsätta.


Vilken tur att det inte var moderaterna som satt vid makten för några år sedan. Då hade vi inte sett mycket av detta. De motarbetade satsningen på Arena Grosvad, den satsning som gör att vi får fler att upptäcka Finspång som boendeort, för idrott, rekreation och andra besök.


Viljan att bygga Finspång är sedan länge ett genuint rödgrönt intresse . 


Kultur från vägrenen

Förra veckan när jag skulle på ett möte i Norrköping, Marieborg valde jag, som jag gör ibland, att lifta från Finspång. Det är en transportmetod som idag är mindre vanlig och de som plockar upp mig, om de är något äldre, brukar reflektera över att det faktiskt inte är ofta man ser någon som ber om skjuts utmed våra vägar.

Den här gången var det Therese som plockade upp mig från vägrenen. Som vanligt presenterar man sig som främlingar gör, namn och lite trevande beskrivningar av sin person och gärning i livet. Ganska oväntat blev det en intellektuellt angenäm resa. Det visade sig att min chaufför var med i två bokläsningsgrupper och vi pratade om böcker de läst. Det ska jag säga, det är inte var dag man får möjlighet till ett intelligent samtal om litteraturen, Camus och hur huvudpersonen i hans bok Främlingen kan uppfattas.

Förutom att Therese skjutsade mig till min tänkta hållplats i Norrköping så visade hennes berättelse om bokcirklarna att det pågår mycket kulturverksamhet i Finspång. Verksamhet som inte uppmärksammas och som kanske glöms bort och förnekas när det ska satsas på kommunal kulturverksamhet i fastigheten Montören 1. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte börjar från noll. Kulturen är på i Finspång.